Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Göç idaresi ikamet izni başvuruları hakkında sıkça sorulan soruları sizler için düzenledik.

E-ikamet sistemi Türkiye Cumhuriyeti devletinde vize veya vize muafiyeti kapsamı dışında daha fazla süre ile Türkiye Cumhuriyetinde kalmalarına olanak sağlayacak yabancı ülke vatandaşı bilgi kayıt sistemidir.

Evet. Göç İdaresi Müdürlükleri randevusuz başvuruları kabul etmemektedir. Randevular E-İkamet Randevu Sistemi üzerinden öncelikle ön başvuru yapılmasının ardından alınabilmektedir.

İlk ve geçiş başvuruları için yabancının e-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusunda bulunması ve kendisine verilen randevu tarih ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne istenilen evraklarla(Bu belgeler tarafımızca size iletilecektir) başvurması  gerekmektedir. İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmaktadır.

Yabancı Türkiyede kalacağı adres bilgilerini vermek zorunda olmakla birlikte yabancının Türkiyede kalacağı adres, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir. Ancak, her halükarda yabancının adres bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca ikamet izni belgesinin adrese ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

İkamet izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde, 20 (yirmi) iş günü içerisinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanun çerçevesinde çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir yani çalışma izni sahibi yabancı çalışma izni süresince ikamet izni almadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.

Göç İdaresi Müdürlüğünce onaylanmış İkamet İzni Müracaat Belgesi ve harç makbuzuyla birlikte yabancı 15 gün içerisinde giriş yapmak kaydıyla ülkemizden çıkış yapabilmektedir. Ancak 15 günden fazla yurt dışında kalınması halinde yabancıya ülkemize tekrar girişte vize hükümleri uygulanmaktadır.

Uluslar arası hukuka göre ikamet ve vize bir egemenlik hakkıdır. Bu durum tartışılamaz temel bir kuraldır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hangi ülke vatandaşının ülkesine ziyaret edeceğine (öğrenci, aile, turistik ) ulusal çıkarlarına göre belirlemektedir. Giriş yasaklı listesinde adı bulunan (kamu düzenini bozabilecek nitelikte olanlar) girişlerine izin verilmemektedir.

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıda yer alan sağlık sigortalarından biri yeterli sayılmaktadır:

  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiyede sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGKdan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
  4. Özel Sağlık Sigortası, ikamet izni süresini kapsamalı.

Hayır. Türkiye Cumhuriyetinde bulunan ülkenizin dış temsilciliklerinden (konsolosluk-elçilikler)’ den yeni bir pasaport talep etmeniz gerekecektir.

18 yaş altı çocukların ikamet başvurularında ve aile ikameti (evlilik) başvurusu yapacak ülke vatandaşlarının ikamet başvurularında istenmektedir.

Adli Sicil Belgesi ( Suçu Yoktur ) evrakı kendi ülke makamlarından alınmış Apostilli ve Türkçe tercümesi yapılmış olması gereklidir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri bu evrakı bazı durumlarda isteyebilmektedir.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan başvurunun değerlendirme aşamasından sonra sonuç size PTT kargo ile ulaştırılacaktır.